Adwokat Dorota Kmieciak
prawo karne

Oferujemy obronę w sprawach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu przed sądami wszystkich instancji.

Reprezentujemy także prawa osób poszkodowanych przestępstwem - na etapie postępowania przygotowawczego oraz na etapie postępowania sądowego - w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Polecamy

Krajowy Rejestr Karny

Zasady uzyskiwania danych z KRK, dane adreswoe KRK, wykaz punktów informacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Amnesty International

Serwis internetowy Amnesty International Polska

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych,
 • prowadzenia spraw o uchylenie tymczasowego aresztowania
 • przygotowywania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • reprezentowania pokrzywdzonego,
 • przygotowywania i popierania prywatnego aktu oskarżenia,
 • reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
 • dochodzenia roszczeń cywilnych w sprawach karnych
 • prowadzenia spraw o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • umorzenia i rozłożenia na raty kar pieniężnych,
 • zawieszenia wykonania kary w postępowaniu wykonawczym.